Adres

Bredabaan 463
2170 Merksem - Antwerpen

Telefoon/WhatsApp

België: +32 4 930 855 93
Nederland: +31 6 254 513 46

Email

info@kswl.eu cruise@kswl.eu tour@kswl.eu

PSA meest gestelde vragen

Kan ik het PSA document ook aan een loket aanvragen?
Het PSA document kan KSWL Travel & Events via een online formulier (via de PC) worden aangevraagd. De PSA website www.gov.sr/psa informeert u hoe u dat moet doen.

Ik heb een PSA aanvraag ingediend maar geen antwoord (traceercode) ontvangen.
De informatie die u elektronisch heeft ingezonden gaat rechtstreeks naar het aanvraagsysteem in Paramaribo. Het systeem wordt beheerd door de Consulaire afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aldaar.
Indien u geen traceercode heeft ontvangen en meer wil weten over de status van uw aanvraag kan contact opgenomen worden met de uitvoerende Consulaire afdeling in Paramaribo via  psa.conza@foreignaffairs.gov.sr

Kan ik het PSA document ook in Suriname aanvragen?
Ja. Omdat het PSA document online (via de PC) aangevraagd moet worden kunt u het vanuit elke locatie met een internetverbinding doen.
Let er wel op dat personen die niet geboren zijn in Suriname, onder andere een geboorteakte uit het land van geboorte moeten meenemen. 
Voor minderjarigen zijn extra documenten nodig i.v.m. het gezag/voogdij etc.
Neem de lijst van benodigde stukken goed door.

Kan ik assistentie krijgen om het PSA document aan te vragen?
Stichting Diaspora Events in België en Stichting Collectief Overzee Suriname te Amsterdam verlenen assistentie op afspraak.

Kan ik met iDEAL betalen voor de aanvraag van het PSA document?
Nee, die optie heeft u niet. De leges kunt u via bank overschrijving doen.

Kan ik mijn Surinaamse geboorteakte die ik destijds heb laten inschrijven in Nederland gebruiken voor de PSA aanvraag?
Nee. Personen die geboren zijn in Suriname moeten hun Surinaamse geboorteakte uit Suriname indienen.

De geboorteakte mag van een oudere datum zijn maar moet wel goed leesbaar zijn en geen fouten bevatten.
De geboorteakte uit Suriname heeft geen speciale legalisering nodig.

Ik ben niet in Suriname geboren. Moet mijn geboorteakte worden gelegaliseerd?
Ja. De buitenlandse geboorteakte moet worden gelegaliseerd (de echtheid wordt hiermede bevestigd).
In Nederland moet men naar de Rechtbank om een apostille (zgn. internationale legalisatie) te halen.

Wat bedoelt men met een recent bewijs van burgerlijke staat?
Personen die alleen vanwege het huwelijk in aanmerking komen voor het PSA document, moeten een (nieuw) uittreksel bij de Gemeente aanvragen waarin hun volledige persoonsgegevens staan en uitdrukkelijk is vermeld met wie zij zijn gehuwd, de geboortedatum en plaats van die persoon en de datum van het huwelijk.
Het uittreksel moeten van een apostille worden voorzien.

Wat bedoelt men met een bewijs van gezag?
Wanneer de aanvraag voor een minderjarig kind (0 t/m 17 jaar) wordt ingediend zal de ouder/voogd moeten bewijzen wettelijk vertegenwoordiger te zijn van minderjarige.
Voor kinderen uit een huwelijk kan een gezinsuittreksel (met apostille) worden gebruikt.
De ongehuwde moeder kan een bewijs van ongehuwde staat (met apostille) indienen.

Let wel: de PSA website geeft ook aan dat de geboorteakte van de ouder en een kopie van de ID pagina uit het paspoort van de ouder meegestuurd dient te worden.

Verschil PSA-document en PSA-kaart

Wat is het verschil tussen een PSA document en een PSA kaart?
De houder van een PSA document is geen ingezetene van Suriname (niet ingeschreven in Suriname)
Het PSA document is geen ID kaart.

De houder van een PSA kaart is wel ingezetene van Suriname (ingeschreven in Suriname)
De PSA kaart is tevens een ID kaart.

Mag ik in de rij van ingezetenen staan bij aankomst in Suriname met het PSA document?
Nee, houders van een PSA document zijn geen ingezetene van Suriname.
Als u 60+ bent, is er wel een speciale balie.

Kan ik een Surinaams rijbewijs aanvragen met een PSA document?
Als u nog geen rijbewijs van Suriname heeft, kunt u geen Surinaams rijbewijs aanvragen/maken.
Lees verder over Rijden in Suriname

Kan ik met een PSA document mijn verhuisboedel vrij van invoerrechten inklaren?
Nee, omdat u met het PSA document niet kan aantonen dat u daadwerkelijk verhuisd bent.
Met de PSA kaart wel.

Kan ik met mijn PSA document een bankrekening openen?
Meestal kan dat wel als u een vast inkomen heeft. De bank stelt enkele voorwaarden.
Voor specifieke informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met een bank in Suriname.

Kan ik een bedrijf opzetten met een PSA document?
Wie en onder welke voorwaarden, een bedrijf mag starten in Suriname kunt u terugvinden op de website van KKF Suriname 
 
Kan ik met mijn PSA document naar andere landen?
Het PSA document geeft u toegang tot Suriname. Het maakt niet uit wat uw laatste instapplaats is geweest. U mag vanuit elk land terugreizen naar Suriname.

Als u een ander land wil bezoeken moet u bij een ambassade of consulaat van dat land nagaan of u een visum nodig heeft. 

Verlies ik mijn Nederlandse (of niet Surinaamse) nationaliteit?
Vanwege de Surinaamse overheid verandert er niets aan uw nationaliteit.
U blijft uw (vreemde) nationaliteit behouden als u het PSA document of de PSA kaart aanvraagt.

Kan ik mijn Surinaamse nationaliteit aanvragen met het PSA document of de PSA kaart?
Personen die een PSA kaart hebben kunnen naturalisatie tot Surinamer aanvragen.

Wij verwijzen u naar de Surinaamse wetten:
Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap: http://www.dna.sr/media/18346/wet_op_nationaliteit_en_ingezetenschap.pdf

Wet van 12 september 2014, houdende wijziging van de Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap: http://www.dna.sr/media/78594/SB_2014__no_121_wijz._Surinamerschap_en_Ingezetenschap.pdf

Personen die vragen hebben over een dubbele nationaliteit (Nederlandse en een andere nationaliteit) verwijzen wij vooral naar de Nederlandse wetgeving

Kan ik met het PSA document eigendomsgrond kopen in Suriname?
Ja, grond waarop een eigendomstitel berust mag door een particulier aan u worden verkocht.
U wordt geadviseerd een notaris te raadplegen voordat u overgaat tot het kopen van grond.
Zie de informatie over diverse titels van grond 

Wilt u meer weten over het hypothecair uittreksel e.d., bezoek dan de GLIS website

Kan ik met het PSA document domeingrond aanvragen in Suriname?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het Decreet uitgifte Domeingrond

Wat als ik mijn PSA document verlies?
U zult jammer genoeg geheel opnieuw een aanvraag moeten indienen (de oude documenten kunnen worden gebruikt) en opnieuw de leges moeten betalen. Een politieverklaring inzake de vermissing is vereist.

Kan ik de PSA kaart vanuit het buitenland aanvragen?
Nee, de PSA kaart kunt u pas na aankomst in Suriname aanvragen.

Kan ik de PSA kaart aanvragen zonder het PSA document aan te vragen?
Nee, u moet eerst het PSA document in het bezit hebben om vervolgens een PSA kaart te kunnen aanvragen.

Wat als ik mijn PSA kaart verlies?
U zult voor informatie contact dienen op te nemen met de CBB afdeling die de PSA kaart aan u heeft verstrekt.

Kan ik terug verhuizen naar het buitenland?
Het staat u vrij om uit Suriname te vertrekken.
Als uw verblijf in Suriname geregeld is op basis van de PSA kaart dan vervalt die status (van ingezetene) als u zich uitschrijft uit Suriname, of langer dan 1 jaar (aaneengesloten) wegblijft uit Suriname.
U gaat dan terug naar de 1e status van PSA document houder (niet ingezetene).

Bron:
Consulaat van Suriname
Amsterdam, 24 oktober 2017

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN